Peer-reviewed Articles

Updated list of articles and other writings you can find at Academia edu.


2024

Koskelo, Marko & Tervashonka, Ari J. 2024. Miksi synkretismin teemaa kannattaisi opettaa lukion katsomusaineissa? Metodologia, issue V A, Finland, ISSN 2736-9641, 40–71.


2023

Tervashonka, Ari J. 2023. Practice and theory of imaginary approaches in methodology –
Meta-analysis of four cases of imaginary approaches, imaginary dialogue and model, imagination in systematic analysis and systematic analysis hermeneutic theory. Metodologia, issue IV B, Finland, ISSN 2736-9641, 72–96.

Suominen Vesa†, (Final edit. Tervashonka, Ari J.) 2023. The notion of constitutive history and the fundamental rationality of the library and librarianship. Metodologia, issue IV A, Finland, ISSN 2736-9641, 25–63.


2022

Tervashonka, Ari J. 2022. Logical confirmation. Finland. Metodologia, issue III, Finland, ISSN 2736-9641, 25–63.

Tervashonka, Ari J. 2022. Philosophical analysis of the scientific background of Nikola Tesla's universal energy. Finland. Metodologia, issue III, ISSN 2736-9641, Finland, 119–147.


2021

Tervashonka, Ari J. 2021. Meta-analysis on five systematic analysis method papers from Finland. Metodologia, issue II, ISSN 2736-9641, Finland, 29–63.


2020

Tervashonka, Ari J., Suominen, Vesa 2020. Systemaattisen analyysin hermeneuttinen teoria. Metodologia, issue I, Finland, ISSN 2736-9641, 42–75.


2019

Tervashonka, Ari J. 2019. Akateeminen osallisuus viktoriaanisen ajan Englannissa – Oliver Heaviside yliopiston ulkopuolelta tiedemaailman huipulle. Tiedelehti Hybris. 1/2019.


2017

Tervashonka, Ari J. 2017. Eetterikokeesta eetteriskeptisyyteen: Michelsonin ja Morleyn vuoden 1887 kokeesta Lodgen eetterikokeisiin. Tekniikan Waiheita. Teknologian historian aikakauslehti, ISSN 0780-5772, 3/2017.